Начало

Защита на конституционните права на българското семейството да отглежда и възпитава децата си в съответствие с вековните български семейни и родови традиции.

Трети факултативен протокол

Ние от Единение за Семейството и Децата сме против ратифицирането на Трети факултативен протокол от българския парламент.
Виж още …

Скъпи приятели и единомишленици. Създаваме тази група, защото сега повече от всякога ни трябва ЕДИНЕНИЕ. Единение на целия български народ!

За да защитим всичко, което ни прави уникален народ на тази Земя. Да, всички сме жители на света и трябва да живеем в мир и разбирателство, пазейки нашата майка Земя.

Но българския народ е уникален със своята хилядолетна история, с традициите, културата и духа си. И с вярата си! В бъдещето на народа си, в неземните сили, които са бдeли и винаги ще бдят над родината ни.

Детето е свещен символ на бъдещето за българина!

Българинът е любящ родител, грижещ се за децата си докато сърце бие! Пет века под турско робство сме оцелели, защото сме вярвали, че може би за нас живота е тежък, но ще се борим да го направим по-добър за децата си.

Няма народ в света с такава народопсихология!

Какво се случва, защо се налага ЕДИНЕНИЕ?

В стремежа си да хармонизира българското законодателство с това на Европейския съюз и на Конвенциите на ООН, законодателят прокарва нормативни актове, които по своята същност нарушават правата на родителите да оглеждат и възпитават децата си съобразно българските семейни и родови традиции.

Неразбирането, че не е удачно всичко, което се приема от другите страни да се въвежда в България без да се анализират фундаменталните разлики в народопсихологията, доведе до многобройни протести.

Протестираха гражданите против Истанбулската Конвенция (отхвърлена като неконституционна), протестират против Стратегията за детето 2019-2030 (впоследствие отхвърлена), протестират против неправителствените организации с чуждестранно финансиране, които изземват държавни функции и задават дневния ред на обществото в съответствие с чужди интереси – тези на спонсорите си.

Многобройни са гражданските групи и движения, които искат промяна на законодателството, което не само нарушава правата на родителите да отглеждат и възпитават децата си, но въвежда ранното сексуално обучение, джендър идеологията, променя ролята на българския учител и лекар в процеса на отглеждането и възпитанието на детето.

Многобройни са и групите, които виждат, че социалния сектор се монополизира и приватизира от чуждо финансирани неправителствени организации, които открито се застъпват за промяна на законодателството в съответствие с техните финансови интереси, участват в държавни органи и държавни програми независимо от очевадния конфликт на интереси, печелят държавни поръчки за чувствителни социални дейности.

СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА!

Нека не забравяме този завет на дедите ни!