Аз ви казвам …

АЗ ВИ КАЗВАМ, ЧЕ НЕ ИСКАМ РОДИТЕЛИТЕ ПО ПРЕЗУМПЦИЯ ДА СА ВИНОВНИ ЗА ВСИЧКО. (чл. 27(2) и § 1.11 от ЗЗДт, § 1 от ППЗЗДт)
Вие ми казвате, че искам да си бия детето и вярвам на фалшиви новини.
АЗ ВИ КАЗВАМ, ЧЕ НЕ ИСКАМ ДА ИМА СПЕЦИАЛНИ „ЩАДЯЩИ“ СИНИ СТАИ, В КОИТО ДА РАЗПИТВА Т ДЕТЕТО МИ ЕДИНСТВЕНО В ПРИСЪСТВИЕТО НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК. (чл. 15 от ЗЗДт)
Вие ми казвате, че искам да си бия детето и вярвам на фалшиви новини.
АЗ ВИ КАЗВАМ, ЧЕ НЕ ИСКАМ ЕДИНСТВЕНО ПО ПРЕЦЕНКА НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК (ДА – БЕЗ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ) ДЕТЕТО МИ ДА БЪДЕ ВЗЕТО. (чл. 36г и чл. 36д във вр. с чл. 27(1) от ЗЗДт)
Вие ми казвате, че искам да си бия детето и вярвам на фалшиви новини.
АЗ ВИ КАЗВАМ, ЧЕ АВТОМАТИЧНО В РИСК И ПОД ПРЯКО НАБЛЮДЕНИЕ ЩЕ СЕ ОКАЖАТ: ДЕЦА НА РОДИТЕЛИ БЕЗ ПОСТОЯННИ ДОХОДИ И/ИЛИ БЕЗ ЖИЛИЩЕ, ДЕЦА НА РОДИТЕЛИ ИЛИ В ЧИИТО СЕМЕЙСТВО ИМА ЛИЦА С УСТАНОВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ ИЛИ ТЕЖКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И/ИЛИ ОТКЛОНЕНИЯ. В РИСК Е И ДЕТЕ НА БРЕМЕННА ЖЕНА, КОЯТО САМА ОТГЛЕЖДА ДРУГО ДЕТЕ/ДЕЦА, БИЛА Е ОБЕКТ НА НАСИЛИЕ, ИМА ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ ДЕЦА С УВРЕЖДАНЕ. (Наредба изм. ПМС № 104 от 02/05/2019)
Вие ми казвате, че искам да си бия детето и вярвам на фалшиви новини.
АЗ ВИ КАЗВАМ, ЧЕ НЕ ИСКАМ В ЙЕРАРХИЯТА НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ, СЛЕД ДЕЦАТА, КАТО НАЙ-НЕКОМПЕТЕНТНИ ДА БЪДАТ СЧИТАНИ РОДИТЕЛИТЕ.
Вие ми казвате, че искам да си бия детето и вярвам на фалшиви новини.
АЗ ВИ КАЗВАМ, ЧЕ НЕ ИСКАМ ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ ЗАКОННО ДА МИ ИДВА В КЪЩАТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК И ДА „СЛЕДИ“ КАКВО СЕ СЛУЧВА. (чл. 10 (1) и приложение 1 от Наредба изм. ПМС № 104)
Вие ми казвате, че искам да си бия детето и вярвам на фалшиви новини.
АЗ ВИ КАЗВАМ, ЧЕ ДЕЦАТА (МЕЖДУ 0 И 18 ГОДИНИ) НЕ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ САМИ ЗА СЕБЕ СИ И ДА УЧАСТВАТ ЗАКОННО В СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ РОДИТЕЛИТЕ СИ, КАТО СЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕДИНСТВЕНО ОТ СЕБЕ СИ.
Вие ми казвате, че искам да си бия детето и вярвам на фалшиви новини.
АЗ ВИ КАЗВАМ, ЧЕ СЕ НАРУШАВАТ КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВА НА РОДИТЕЛИТЕ (заложени в чл. 47(1) от Конституцията на РБ), КАТО ОСНОВНАТА ФУНКЦИЯ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА СЕ ИЗЗЕМВА ОТ ТЯХ И СЕ ВРЪЧВА НА ДЪРЖАВАТА.
Вие ми казвате, че искам да си бия детето и вярвам на фалшиви новини.
АЗ ВИ КАЗВАМ, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДЪРЖАВАТА И НЯКАКВИ ЧИНОВНИЦИ ДА МИ КАЗВАТ КАК ДА СИ ВЪЗПИТАВАМ И ГЛЕДАМ ДЕТЕТО И ДА МЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА СПАЗВАМ „СТАНДАРТА“.
Вие ми казвате, че искам да си бия детето и вярвам на фалшиви новини.
АЗ ВИ КАЗВАМ, ЧЕ НЕ СЪМ СЪГЛАСНА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И В УЧИЛИЩАТА ДА ИМА РАННО СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, ВОДЕНО ОТ ЗНАЙНИ И НЕЗНАЙНИ НПО. (Наредба № 13 от 21/09/2016 г.)
Вие ми казвате, че искам да си бия детето и вярвам на фалшиви новини.
АЗ ВИ КАЗВАМ, ЧЕ НЕ Е НОРМАЛНО ДЪРЖАВАТА (В ЛИЦЕТО НА ДАЗД) ДА Е ОБЯВИЛА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТЕЛЕФОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, И ДА Е ПРЕОТСТЪПИЛА ФУНЦИИТЕ СИ НА НЯКАКВО НПО, ПОДКРЕПЯЩО ЕДНОПОЛОВИТЕ БРАКОВЕ.
Вие ми казвате, че искам да си бия детето и вярвам на фалшиви новини.
АЗ ВИ КАЗВАМ, ЧЕ НЕ Е НОРМАЛНО ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ ДА ФИНАНСИРАТ ТАКИВА ПРОЕКТИ, И ЧЕ ТОВА Е РАВНО НА ДЪРЖАВНА ИЗМЯНА И НАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА.
Вие ми казвате, че искам да си бия детето и вярвам на фалшиви новини.
НЕ! АЗ НЕ ИСКАМ ДА СИ БИЯ ДЕТЕТО, ОБИЧАМ ГО И ИСКАМ ДА ГО СПАСЯ !!!
Законите са обнародвани в ДВ бр. 24 от 22.03.2019 г. и влизат в сила от 01.01.2020 г.